Svenska och albanska

Översättning till Albanska

Lexikon för översättning från Svenska till Albanska.

Ord eller mening att översätta:Översättning:

Kort om albanska

Det albanska språket talas av cirka 7,6 miljoner människor. Majoriteten av dessa bor i Albanien och Kosovo men även i områden som ligger i närheten och resten av Balkanområdet där det finns albansk befolkning. Dessa områden innefattar södra Serbien, Nordvästra Grekland, västra Makedonien och södra Montenegro. Det finns även grupper i södra Grekland, Italien och Sicilien som pratar albanska. Det finns även stora grupper av Albansktalande i Sverige, USA, Tyskland, Ukraina, Belgien som flydde under kriget varför språket även finns på dessa platser. Det finns primärt två olika dialekter, Gheg i norra delen av Albanien och Tosk i den södra delen av Albanien som separeras av floden Shkumbin.