Svenska och kroatiska


Översätt till Kroatiska

Lexikon för översättning från Svenska till Kroatiska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om kroatiska

Kroatiska som är ett sydslaviskt språk är ett samlingsnamn för de standardspråk och dialekter som talas av kroater. Språket talas främst i Kroatien, Serbien, Bosnien Herzegovina och några andra grannländer. Det finns olika typer av kroatiskan däribland serbisk kroatiska. Antalet som talar kroatiska rör sig omkring 5,5 miljoner människor och språket kan delas in i dialekterna Chakavian (nordvästra delarna), Shtokavian (östra delarna), Torlakian och Kajkavian (nordliga delarna). Det var först 1991 som kroatiskan blev vad det är idag, tidigare kallades språket serbokroatiska vilket avskaffades. Kroatiskan använder det latinska alfabetet i skrift.