Svenska och isländska


Översätt till Isländska

Lexikon för översättning från Svenska till Isländska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om isländska

Det isländska språket är ett nordgermanskt språk och också huvudspråket på Island. Isländskan tillhör den indo-europeiska språkfamiljen med sina rötter i det nordgermanska språket. Antalet människor som talar isländska är omkring 320 000. Förutom i Island förekommer även isländskan i Norge och Danmark och till väldigt liten del i USA och Kanada men den stora majoriteten isländsktalande finns på Island. Till skillnad från övriga skandinaviska språk har isländskan bevarat mycket av dess grunder och är ett mycket mer ålderdomligare språk än svenskan, danskan och norskan. Språket skrivs t ex som norskan gjorde för flera hundra år sedan där man enbart anpassat språket för uttal.