Svenska och litauiska


Översätt till eller från Litauiska

Lexikon för översättning från Svenska till Litauiska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om litauiska

Litauiska är det officiella språket som talas i Litauen och omtalas också som ett av de officiella språken i Europa. Litauiskan är ett baltiskt språk som tillhör den baltiska språkgruppen och är nära relaterat till lettiskan. Antalet människor som talar litauiska uppgår till cirka 3 miljoner inhemska talare i Litauen och cirka 150 000 utomlands. Litauiskan betraktas ofta som det mest konservativa språket i den indo-europeiska språkfamiljen och har bevarat mycket av dess ursprungsspråk som andra indo-europeiska språk har förlorat. Det litauiska språket består av två dialekter som skiljer sig drastiskt åt.