Svenska och polska


Översättning till Polska

Lexikon för översättning från Svenska till Polska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om polska

Det polska språket är ett västslaviskt språk tillhörande centraleuropa och är det officiella språket i Polen. Språket skrivs med ett alfabet som är baserat på det latinska alfabetet med några tillägg som gjorts. Antalet människor som talar polska är runt 40 miljoner varav de flesta återfinns i Polen. Polskan är det fjärde största slaviska språket som talas efter Ryska och Ukrainskan och Polskan är relativt likt det ryska språket. Andra länder där polskan talas är Ukraina, Litauen, England, USA, Tjeckien, Brasilien, Argentina, Kanada, Frankrike, Tyskland med flera. Nära 97 procent av den polska befolkningen ser polskan som sitt modersmål.