Svenska och hebreiska


Översätt till Hebreiska

Lexikon för översättning från Svenska till Hebreiska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om hebreiska

Hebreiska är ett semitiskt språk som är en del av den afro-asiatiska språkfamiljen. Rent kulturellt ses hebreiska som ett språk som talas av den judiska befolkningen även om judarna bara är en del av dess utveckling. Den moderna formen av hebreiska talas av de sju miljoner invånare som finns i Israel medan den klassiska hebreiskan har använts i böner. Hebreiskan utgör ett av de två officiella språken i Israel där det andra språket är arabiska. Hebriskan har en lång historia bakom sig men den som nu talas, den så kallade moderna hebreiskan utvecklades under 1900-talet och när staten Israel uppstod fanns det cirka 600 000 hebrisk-talande människor. Denna siffra har nu växt till att omfatta cirka 9 miljoner människor världen över där 5,2 miljoner har hebriskan som förstaspråk och 2,5 miljoner har det som andraspråk.