Svenska och tjeckiska


Översätt till eller från Tjeckiska

Lexikon för översättning från Svenska till Tjeckiska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om tjeckiska

Det tjeckiska språket är ett västslaviskt språk som tillhör den indo-europeiska språkfamiljen. Språket talas av ungefär tolv miljoner människor som också har språket som modersmål. Majoriteten av de som använder tjecksiska i sin vardag bor av förklarliga skäl i Tjeckien men det talas även av minoritetsgrupper i andra delar av världen. Andra länder där tjeckiskan har gjort sig känd bland mindre grupper är Österrike, Slovakien, Kroatien, Serbien, USA. Tjeckiskan är mycket lik slovakiskan vilket också förklarar varför de två ländernas invånare har enkelt att kommunicera med varandra. Tjeckiskan har främst tre olika dialekter som talas i delar av Tjecken vilka består av schlesientjeckiska, böhmentjeckiska samt mährentjeckiska.