Svenska och jiddisch


Översätt till Jiddisch

Lexikon för översättning från Svenska till Jiddisch och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om jiddisch

Jiddish är ett hög-germanskt språk av judisk ursprung som talas i stora delar av världen. Språket utvecklades genom en sammanslagning av tyska dialekter med hebreiska och slaviska språk. Jiddish skrivs med det hebreiska alfabetet. Språket talas av cirka 1,7 miljoner judar i hela världen i länder som USA, Israel, Ryssland, Brasilien, Ungern, Kanada, Belgien, Mexiko med flera. Språket uppstod under 1000-talet i det som är Tyskland och på den tiden hade det judiska namnet Ashkenaz. Jiddish betraktas som ett språk som är på väg att dö ut och många av de som talar Jiddisch är gamla men språket är fortsatt populärt bland mindre grupper i hela världen.