Svenska och franska

Översätt till Franska

Lexikon för översättning från Svenska till Franska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om franska

Franska är ett romanskt språk som talas som förstaspråk av omkring 136 miljoner människor världen över. Över en halv miljard människor talar franska antingen som första, andra eller tredjespråk och över 200 miljoner människor talar franska utanför ovanstående. Fransktalande grupper finns i över 56 längder och områden och de flesta som har franska som modersmål återfinns i Frankrike. Många återfinns även i Kanada, Belgien, Schweiz, Monaco och Luxemburg. Franska är det officiella språket i över 30 länder och är även det officiella språket i flertalet stora organisationer som förenta nationerna. Inom EU är det cirka 130 miljoner människor som talar franska i 27 medlemstater varav 65 miljoner av dessa talar franska som förstaspråk och de övriga som andraspråk.