Svenska och ryska


Översätt till Ryska

Lexikon för översättning från Svenska till Ryska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om ryska

Det ryska språket är ett slaviskt språk som primärt talas i Ryssland, Ukraina, Kazakstan och Kirgizistan. I många delar av det numera kollapsade Sovjetunionen talas även språket av mindre minoritetsgrupper däribland i Tyskland, Israel, USA, Kanada, Australien och i delar av Latinaamerika. Ryskan talas som förstaspråk av cirka 165 miljoner människor och som andrasrpåk av cirka 114 miljoner människor vilket gör att språket hamnar bland topp 10 bland de mest talade språken i världen. Ryskan är, när det talas, mycket likt Ukrainskan vilket gör att de i vissa delar kan prata med varandra utan problem då de båda tillhör de slaviska språken i den indo-europeiska språkfamiljen.