Svenska och japanska


Översätt till Japanska

Lexikon för översättning från Svenska till Japanska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om japanska

Det japanska språket talas av över 130 miljoner människor i japan och bland japanska emigranter men dess ursprung är inte helt klarlagt. Under andra världskriget tvingade japanerna att många ockuperade länder skulle lära sig japanska däribland Taiwan, Korea, delar av Kina och Filippinerna. Därför kan många äldre i dessa länder idag tala japanska till viss del. I övrigt är det japanska språket totalt dominerande i Japan och har inte spritt sig utanför dess gränser. Japanskan är ett komplext språk med cirka 46 olika uttalsstavelser vilka är uppbyggda på 5 vokalljud och 10-talet konsonanter. Uppbyggnaden av språket både i skrift och tal gör att språket tar relativt lång tid att lära sig.