Svenska och grekiska

Översättning till Grekiska

Lexikon för översättning från Svenska till Grekiska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om grekiska

Grekiskan är en del av det indo-europeiska språkfamiljen och är det officiella språket i Grekland. Det grekiska språket har den längsta dokumenterade historien av de indo-europeiska språken och dess uppkomst kan spåras över 34 århundraden. Grekiskan har historiskt varit ett utbrett världsspråk men talas nu i princip bara i Grekland och Cypern av cirka 13 miljoner människor. Grekiskan delas in i nygrekiska och klassisk grekiska där nygrekiskan är det officiella språket i Grekland. I Grekland finns det cirka 9,7 miljoner människor som talar grekiska. Andra länder där det talas grekiska är Cypern, Albanien, Italien, Turkiet och Egypten.