Svenska och portugisiska


Översättning till Portugisiska

Lexikon för översättning från Svenska till Portugisiska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om portugisiska

Det portugiska språket är ett romanskt språk som har uppkommit från det galisk-portugiska språket som baseras på latin och talades i kungariket Galicien. Arabiska återfinns också som ett inslag i det portugisiska språket där det tagit en del influenser. Under tiden när Portugal var ett stort imperium runt 1500-1600 talet var språket vida spritt över hela världen men när denna tid gick i graven har portugisksan också dragit sig tillbaka och är idag det sjunde största språket i världen. Portugiskan talas idag av cirka 240 miljoner människor världen över och förutom i Portugal är portugisiskan det officiella språket i Brasilien, Angola, Östtimor med flera.