Svenska och danska


Översätt till Danska

Lexikon för översättning från Svenska till Danska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om danska

Danskan är ett nordgermanskt språk som talas av cirka 6 miljoner människor, speciellt i Danmark men cirka 50 000 människor i norra Tyskland pratar även danska där det betraktas som ett minoritetsspråk. På färöarna är danskan ett obligatorisk läroämne i skolorna där danskan också är ett officiellt språk liksom på Grönland. Det finns även dansk-talande grupper i länderna USA, Kanada och Argentina. Danskan har flertalet dialekter som tydligt kan höras på en dansktalande person där den så kallade riksdanskan är det officiellt erkända danska riksspråket och således det som talas i TV och radio.