Svenska och kymriska


Översätt till Kymriska

Lexikon för översättning från Svenska till Kymriska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om kymriska

Det kymriska språket tillhör den indo-europeiska språkfamiljen och talas i de norra delarna av Wales av cirka 19 procent, eller 500 000 av befolkningen. Det kymriska språket är det språk som överlevt och är det starkaste keltiska språk som idag existerar. Kymriskan har varit på nedåtgående på grund av engelskans expansion vilket har lett till att det är få som idag talar kymriska utan de flesta talar engelska eller både kymriska och engelska. Detta har man emellertid försökt råda bot på genom enorma kampanjer i TV, tidningar och till viss del även litteratur. Detta har gjort att man stabiliserat sig kring halvmiljonen som talar Welsh och hindrat att språket blivit än mindre populärt.