Svenska och tyska

Översätt till eller från Tyska

Lexikon för översättning från Svenska till Tyska och vice versa.

Ord eller mening att översätta:


Översättning:

Kort om tyskan

Det tyska språket är ett västgermanskt språk som tillhör den indo-europeiska språkfamiljen. Språket talas av ungefär hundra miljoner människor varav de flesta finns i Tyskland. Tyskan är även det språk som talas av flest antal människor som förstaspråk inom den europeiska unionen. Antalet som har tyskan som modersmål uppges vara kring hundratjugo miljoner och cirka 80 miljoner som kan tyska men inte har det som förstaspråk eller modersmål. Andra länder där tyskan talas som offciellt språk är Österrike, Belgien, Luxemburg och Schweiz. Tyskan har flertalet olika dialekterna varav de två största och som är huvuddialekter är lågtyska och högtyskan.